8 Mart

İşçi Alacaklarına yönelik Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları

Günümüzde sanayileşmenin artması ve kozmopolit bir şehirde yaşamanın etkisiyle, oldukça yoğun olarak rastladığımız ve çözüme ulaştırdığımız dava türleri iş hukukundan doğan ve özellikle de işçi Alacaklarına yönelik davalardır.


Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları
Günümüzde sanayileşmenin artması  ve kozmopolit bir şehirde yaşamanın etkisiyle, oldukça yoğun olarak rastladığımız ve çözüme ulaştırdığımız dava türleri iş hukukundan doğan ve özellikle de işçi Alacaklarına yönelik davalardır. 

İş hukukundan doğan uyuşmazlıklar neticesinde işverene karşı iş mahkemelerinde iş Davası açılır.  İş davalarının büyük bir kısmı işçi alacakları talebi davalardan oluşmaktadır. İşveren işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını ödememekte, işçileri haksız surette işten çıkarmakta ve bu yaşananların neticesinde işçi hak ve menfaatlerinin sağlanması için dava açmaktadır. İş davalarında kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri, resmi tatil alacakları, yıllık izin ücretleri..vb gibi birtakım haklar da tazminat olarak talep edilebilmektedir.

İş Hukuku uyuşmazlıklarından doğan davalar süre olarak 1-1,5 sene içerisinde sonuçlanmaktadır. İşbu nedenle işverenden hak ettiği tazminat bedelini alamayan işçilerin, işverenleriyle uzlaşmayı beklemeleri gerek işverenin oyalama taktiği gerekse dava sürecinin uzun olma nedeniyle faydasız ve işçi aleyhinde olacaktır. Bu alanda uzman Hukukçular olarak olarak tavsiyemiz; mümkün olan en kısa zamanda hukuksal sürecin başlatılarak, iş mahkemesinde davanın açılmasıdır. 

Alanya'da yer alan Avukatlık büromuzda çalışan her bir İş Avukatı İş  hukuku  alanında uzmanlaşmış ve  tecrübe sahibi Avukatlardır.


Merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz