8 Mart

Aile Hukuku Hakkında

Çiftler anlaşarak yada biri diğerinden bağımsız olarak, anlaşamama nedenlerini ileri sürerek, aile Mahkemelerinde boşanma dilekçelerini vererek boşanma davasını açabilirler.


Aile Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Avukatlık Hizmetleri
 

Aile Hukuku:

 • Boşanma - Boşanma Avukatı : Boşanma Avukatı
 • Nafaka
 • Tazminat
 • Velayet
 • Vesayet
 • Kayyımlık
 

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Neler Yapılmalıdır?

Çiftler anlaşarak yada biri diğerinden bağımsız olarak, anlaşamama nedenlerini ileri sürerek, aile Mahkemelerinde boşanma dilekçelerini vererek boşanma davasını açabilirler. 
Eşlerden iki taraf da boşanmayı isterse mahkeme uzamaz kısa sürede tamamlanır. 
Boşanma nedeni ispatlanmış ise hakim boşamayı kısa zamanda gerçekleştirir. 
Boşanma davası başlamadan yada boşanma davası görüldüğü esnada hakim tarafların anlaşmamaları ile ilgili gerekli bilginin toplanmasını ve inceleme, araştırma yapılmasını isteyebilir. Gerek görürse sosyal danışman yada psikolog atayarak inceleme yaptırabilir.

 
İzlenilmesi gereken yol:
 • Boşanma dilekçesi mahkemeye verilir.
 • Mahkeme boşanma dilekçesini gözden geçirerek, boşanma nedenine bakarak bildiri gönderir.
 • Hakim boşanma nedeninin araştırılmasını isteyebilir.
 • Mahkemenin yoğunluğuna göre, yakın ya da ileri bir zamanda mahkeme günü belirlenir.
 • Şiddetli geçimsizlik nedeniyle veya başka bir nedenle ( anlaşmalı boşanma hariç) mahkemeye başvurulursa taraflar (çiftler) katılmadan da avukat aracılığı ile boşanma gerçekleşebilir.

 
BOŞANMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE HEMEN ŞİMDİ +90 242 512 13 12 NOLU HATTAN DANIŞIN

 
KISACA 4 BAŞLIKTA BOŞANMA DAVASI


1-) Davayı Hangi Taraf Açmalı?
Kural olarak boşanma davasını kusursuz olan tarafın açması gerekir. Kusurlu olan taraf dava açtığı taktirde şayet karşı taraf kabul etmezse dava reddedilir.

Ancak, boşanma davası herhangi bir nedenle reddedildiği taktirde; mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde hiçbir neden gösterilmeden dava açılarak boşanma sağlanılabilir.

Ancak, tarafların bu 3 yıl süre içerisinde kesinlikle bir araya gelmemeleri gerekir.


2-) Çocukların Velayeti Kimde Kalır?
Kural olarak 18 yaşından küçük çocukların velayeti annede bırakılır ancak, anne velayet hakkının babaya bırakılmasını  kabul etmiş ise ve annenin haysiyetsiz hayat sürdüğü, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, çocuklara şiddet uyguladığı gibi nedenler  tespit edildiği taktirde çocukların velayeti babada bırakılabilir.

3-) Edinilmiş Malların Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Evlilik devam ederken 1 Ocak 2002 tarihinden sonra edinilen mallar edinilmiş mal rejimine tabidir. 

Boşanma halinde, bu tarihten sonra edinilmiş malların paylaşımı, tarafların malların edinilmesinde yaptıkları katkı oranında olur.

Gayrimenkulün tapusu kimin üzerinde ise; gayrimenkul onun üzerinde kalır ancak, karşı taraf gayrimenkule yaptığı katkı oranında tazminat alır.
Örneğin 2002 yılından sonra birlikte 150.000 TL'lik bir ev sahibi olduysanız ve bu evin alımında sizin katkınız 50.000 TL ise ve tapu eşinizin üzerinde ise tapu yine eşinizin üzerinde kalır ancak, eşiniz size 50.000 TL tazminat öder.

2002 tarihinden sonra olsa bile taraflara kalan miras paylaşımda dikkate alınmaz. Bir örnekle açıklalyacak olursak; 2002 yılından sonra size miras yolu ile bir ev kaldı ise, bu evden eşiniz hak talep edemez.
Edinilmiş Malların Paylaşımı İle Detaylı Metne Buradan Ulaşabilirsiniz

 

4-) NAFAKA DAVALARI:

I)Boşanma davası ile birlikte nafaka talebi

Boşanma davası açılırken  dava açan eş kendisi için yoksulluk nafakası çocukları  için ise velayetin kendisine verilerek   iştirak nafakasına hükmedilmesini  talep edilebilir.

Boşanma davası devam ederken mahkemece tedbir nafakasına hükmedilebilir.

Talep edilmese dahi, mahkemece çocuklar lehine TEDBİR NAFAKASINA hükmedilebilir.

Boşanma davası kesinleştikten sonra,  kusurlu olan eş boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan kusursuz veya az kusurlu olan eşe YOKSULLUK NAFAKASI ödemesine karar verilebilir.

Çocuklar için hükmedilen tedbir nafakası ise boşanma kararı kesinleştikten sonra İŞTİRAK NAFAKASINA dönüşür.

Boşanma davası devam ederken nafaka ve tazminat talep edilmemişse boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren BİR YIL içerisinde nafaka ve tazminat davası açılabilir.

II)Yardım Nafakası:

 Yardım Nafakası Medeni yasanın 364. maddesinde düzenlenmiştir. ‘’Mad 364: Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan ÜSTSOYU VE ALTSOYU İLE KARDEŞLERİNE nafaka vermekle yükümlüdür.’’ Hükmünü ihtiva etmektedir.

Nafaka aile içindeki dayanışma ile yardımlaşma fikrinden doğmaktadır.

Ailede bir kısım bireylerin refah içinde bulunmasına karşılık diğerlerinin yoksulluk içinde yaşamaları veya yoksulluğa düşmeleri ahlak kurallarına aykırı bulunmuştur. Kanun koyucu da aile bireylerinin birbirine yardım etmelerini sadece ahlak kurallarına bırakmakla yetinmemiş bunu yasal bir ödev haline getirmiştir. 

 

BOŞANMA İLE İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE HEMEN ŞİMDİ +90 242 512 13 12 NOLU HATTAN DANIŞIN!

 

Boşanma Davaları Hakkında Diğer Merak Edilen Sorular

1. Boşanma davası hangi mahkemede açılır?
Boşanma davası, eşlerden herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesinde, müstakil aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

2. Boşanma davasını hangi tarafın açtığı önemli midir?
Hayır önemli değildir, davanın seyrine olumlu ya da olumsuz hiçbir etkisi olmaz. Önemli olan iddiaların ispatıdır.

3. Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanmanın farkı nedir? Anlaşmalı boşanma hangi hallerde mümkündür?
Anlaşmalı boşanma, adından da anlaşılacağı üzere eşlerin boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında (Tazminat, nafaka, velayet, eşya paylaşımı vs.) anlaşmaya varmaları, bu doğrultuda bir protokol hazırlamaları ve yine bu doğrultudaki iradelerini hakim huzurunda bizzat beyan etmeleri ile mümkündür. 1 yılını doldurmamış evliliklerde anlaşmalı boşanma mümkün değildir.

Çekişmeli boşanma ise, tarafların boşanma ya da boşanmanın mali sonuçlarında anlaşmaya varamamaları halinde ya da 1 yılını doldurmayan evliliklerde söz konusu olmaktadır. Taraflar iddialarını ispat etmekle yükümlüdür. Boşanma davalarında en önemli delil tanık/şahit delilidir. Tanıkların yakın akraba olması, yaşının küçük olması tanıklıklarının kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. Önemli olan tanık beyanlarını değerlendirecek olan hakimin kanaatidir.

4. Boşanma davaları ne kadar sürede biter?
Bu sorunun tek ve kesin bir yanıtı olmamakla, süreç mahkemelerin iş yoğunluğuna ve dosyadaki delil durumuna göre değişmekle birlikte, genel olarak anlaşmalı boşanma tek celsede; çekişmeli boşanma ise en iyi ihtimalle 5-6 celsede tamamlanabilmektedir.
 

5. Acil boşanmam lazım, mümkün mü?
Kısa sürede boşanmanın tek yolu anlaşarak boşanmaktır. Anlaşmalı boşanma denen ve “ evlilik birliğinin temelinden sarsılması ” maddesine dayanan bir boşanma davasıdır. Hemen boşanmak istiyorum, en kısa sürede bitsin istiyorum diyen eşin, diğer eşle bazı konularda anlaşmış olması gerekir. Ayrıca 1 yıldan fazla evli olmak ve duruşmada tarafların bulunması da diğer şartlardır.

Anlaşmalı boşanabilmek için mutabık kalınması gereken hususlar şunlardır:

a – Boşanmak.

b – Küçük çocuk varsa ( 18’ den küçük ) velayetinin kimde kalacağı.

c – Velayeti almayan ebeveynin çocukla ilişkisinin düzenlenmesi. Örneğin ne zaman göreceği. Biz medeni insanlarız istediğimiz zaman zaten görürüz ya da ben istediğim zaman çocuğumu göreceğim şeklinde bir madde konulamaz. Anlaşma maddelerinin infazı mümkün olmalı, karışıklık yaratmamalı, net ve uygulanabilir olmalı. İstediğim zaman demek bir belirsizliktir, gerektiğinde mahkeme ve icra dairelerince infazı da mümkün değildir.

d – Maddi – manevi tazminat, çocuk varsa iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, eşyaların kimde kalacağı, mallarla ilgili talepler ve dava hakkı. Bu konu ile ilgili en çok rastlananı tarafların birbirinden tazminat ve mal istemedikleri, mal rejiminin tasfiyesi taleplerinin bulunmadığı, yoksulluk nafakası istenmediği, küçük çocuk için …..-TL iştirak nafakası istendiği, velayetin anneye bırakıldığı ve baba ile şahsi münasebetinin mahkemeye bırakıldığı şeklinde bir anlaşmadır.

e – Yargılama giderlerini kimin ödeyeceği. Örneğin “ taraflar yargılama gideri talep etmemektedir. ”denildiği zaman, dava giderlerini davayı açan ödemiş olacaktır ve diğerinden isteyemeyecektir. Zaten bu giderler de önemli bir meblağ değildir.

6. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

Her olaya göre değişir. Ancak şöyle bir tespitte bulunmak belki doğru olabilecektir:

Yargıtay safhası hariçtir. Karar temyiz edilirse ortalama 1 yıl Yargıtay sonucu beklenecektir.

A ) Siz dava açtığınızda eşiniz hiçbir cevap vermezse ve davayla ilgilenmezse 2 ya da 3 celsede ( celse aralığına göre zaman değişir. İstanbul’ da celse arası 2 – 3 aydır ve buna göre en az 5 ay en fazla 9 aylık bir süre söz konusu olabilecektir ) bitebilir. Tabi tüm işlemlerin bilinçli ve pratik bir şekilde bir avukat tarafından takibi gerekecektir. Aksi halde 2 yılda da bitmeyebilir.

B ) Siz dava açtınız eşiniz de duruşmadan önce davayı kabul ettiğine dair bir dilekçe verdiyse ama duruşmaya gelmediyse 1 ya da 2 celsede dava sonuçlanabilir.

C ) Eşiniz boşanmamak için ya da tazminat velayet vs. konularda direniyor ve davayı takip ediyor ama bir avukatı yoksa kanaatimce dava 1 yıldan önce bitmeyecektir. Muhtemelen 1 – 1.5 yıl arasında bitebilir. Boşanamayadabilirsiniz.

D ) Eşiniz iyi bir avukat vasıtasıyla davasını takip ediyor ve en azından davanın uzamasını istiyorsa dava 2,5 yıldan önce sonuçlanmayacaktır. Süre çok daha uzun da olabilir. Boşanmanız mümkün olmayadabilir.

 

7. Eşim beni aldattı, ispatı da var tek celsede ( ya da 1 haftada ) boşanılıyormuş, doğru mudur?
Tek celsede boşanmak, anlaşmalı boşanma ya da her iki tarafın boşanmak ve diğer hususlarda anlaştığı ( anlaşmalı boşanmanın diğer şartları olmasa bile ) davalarda mümkündür. Bunun dışında mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma şartları yoksa fakat taraflar boşanmak ve sonuçlarında anlaşmışlarsa da 1 haftada boşanmak genelde mümkün değildir.

Özet bilgi olarak şunu söyleyelim. İki taraf da anlaşmamışsa ortada bir çekişme var demektir ve en azından taraflar birbirlerinin dilekçelerine cevap verecekler, tanık ve delil listeleri sunulacak, bazı birimlere yazılar yazılacak, tanıklar getirtilecek ve dinlenecek vb. işlemler var demektir. Bunların hepsinin tek celsede yapılması mümkün değildir. Her celsenin arasının ortalama 2 – 3 ay olduğunu düşünürsek tek celsede ya da 1 haftada boşanmanın mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Yani aldatma da olsa başka bir sebep de ola ve delilleri de kesin olsa bile bu mümkün değildir.

8. Kocamı aldattım ve o bunu ispat edip çocuğun velayetini alacağını söylüyor, alabilir mi?
Aldatma, velayetin babaya verilmesi için bir sebep değildir. Çocuk genellikle anneye verilir. Özellikle de yaşı küçükse. Sürekli değişik erkeklerle birlikte olma hali gibi “ haysiyetsiz bir hayat ” süren veya uyuşturucu alışkanlığı olan veya benzeri durumlarda olan anneye velayet verilmeyecektir.

 
9. Davayı kazanırsam mahkeme masraflarını karşı taraf mı ödeyecek?
Davayı kazandığınızda yargılamada yapılan masrafları ( dava harcı, bilirkişi ücreti, yazışma giderleri, keşif giderleri gibi ) kaybeden taraf ödeyecektir. Karşı tarafın avukatı sizin avukatınıza da cüzi bir miktar avukatlı ücreti ödeyecektir. Ancak sizin kendi avukatınıza ödemeniz gereken avukatlık ücretini ödemeyecektir. Bu ücret her zaman sizin sorumluluğunuzdadır ve boşanma davsında esas yüklü tutar da bu kısmıdır.

 
10. Messenger, cep telefonu mesajları vs. elimde. Bunları kullanabilir miyim?
Bu tür verilerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı her zaman net bir durum değildir. Ancak bu tür delile iyi bir avukatın elinde sizin için çok faydalı hale gelebilecektir.


11. Eşimin bütün telefon kayıtlarını çıkartsam ve ondan boşansam yüksek bir tazminat alabilir miyim?
Telefon kayıtlarının görüşme içerikleri boşanma davsında kullanılamamakta hatta temin edilememektedir. Bu yasal değildir ve hiçbir mercii de bu içeriği mahkemeye vermez. Ancak eşinizin telefonla ne zaman kiminle ne sürede görüşme yaptığı şeklindeki dökümü mahkeme temin edebilir ki bu da bazen işinize yarayabilmektedir. Bir avukatınız varsa bu delilden çok fayda sağlayabilir.

 
12. Benim gelirim yok, malım mülküm de yok, mahkeme eşime fazla bir tazminat vermeme hükmeder mi?
Mahkeme hiçbir geliriniz olmasa bile aleyhinize örnek olarak 30 – 40 bin TL tazminata hükmedebilir. Nafaka bağlayacaksa 150 – 250 bin TL civarı çocuk başına nafaka da bağlayabilir. Tabi bunların tahsil edilmesi başka bir şeydir. Yani malınız yoksa tazminatı sizden alamayacaktır ancak sürekli bir haciz tehdidi ile karşı karşıya olacaksınız. Nafakanın ödenmemesi halinde hapis cezası yaptırımı da vardır. Tazminat için böyle bir yaptırım yoktur.

 
13. Yurtdışında boşandım geçerli mi?
Yurtdışında aldığınız boşanma kararı Türkiye’ de tanıma tenfiz davası açmanız halinde geçerli hale gelebilecektir. 


14. Boşanma davası açıldıkta sonra eşimi aldatsam ne olur?
Evlilik birliği süresince eşlerin birbirlerine sadakat yükümlülüğü devam eder (TMK. md. 185/son). Bir eşin sadakatsiz tutum ve davranışlarda bulunması diğerine de bu hakkı vermez ( H.G.K. 26.11.2008 gün 2008/2-698 Esas 2008/711 Karar). Toplanan delillerden sadakatsiz tutum içinde bulunan kocaya karşı boşanma davası açan kadının da, dava sırasında bir başka erkekle ilişkide bulunduğu, bu suretle sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı kadın da davalı eşi kadar evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kusurludur.


Deneyimli ve eğitimli avukatlarımız bu konu hakkında çok fazla bilgi sahibi ve bu deneyimi çalışmalarına da aktararak sizleri memnun etmeye devam ediyor.  


Merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz