19 Ekim

Anlaşmalı Boşanma

Evlilik en az bir yıl sürmüş, ortak boşanma başvurusu yapılmışsa veya eşlerden birinin açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilmişse evlilik anlaşmalı boşanma ile bozulur. Anlaşmalı boşanma için karar verdiğinizde sizi temsil edebilecek yeterlilikte ve size yakın Alanya avukat hizmeti için lütfen irtibata geçin.


Evlilik en az bir yıl sürmüş, ortak boşanma başvurusu yapılmışsa veya eşlerden birinin açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilmişse evlilik anlaşmalı boşanma ile bozulur. Anlaşmalı boşanma için karar verdiğinizde sizi temsil edebilecek yeterlilikte ve size yakın Alanya avukat hizmeti için lütfen irtibata geçin. Anlaşmalı Boşanma durumunda hâkim, her iki tarafı da dinler ve tarafların çocukların korunması ve mali konularda vardıkları anlaşmayı onaylar. Genel olarak hâkim, anlaşma üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Her iki taraf da bu değişikliklere rıza gösterirse anlaşmalı boşanma kararı verilebilir.
Anlaşmalı boşanma aile ile ilgili duyguların en az kayıpla sonlandırıldığı bir boşanma şeklidir. Burada en önemli konu çocukların bu durumu nasıl karşıladığı ile ilgilidir. Genellikle çocuklar anlaşmalı boşanma karşısında kendilerini suçlayacaklardır. Bu durumla karşılaşmamak bir ebeveyn olarak sizin görevinizdir.
Boşanma davasının reddedildiği ve birlikte yaşamanın tesis edilmediği tarihten itibaren üç yıl geçmişse, eşlerden birinin mahkemeye başvurusu üzerine boşanma kararı verilebilmektedir. Alanya avukat anlaşmalı boşanma işlemlerinde sizi en iyi şekilde savunabilecek profesyonel ekip barındırmaktadır. Boşanma davaları genellikle halka açıktır. Ancak, taraflardan birinin talebi üzerine hâkim, kapalı veya özel olarak davayı görüşmeyi seçebilir. Hâkim, tarafların, mallarının ve çocuklarının esenliğinin korunması için geçici tedbirler de alabilirler.
Türk Medeni Kanunu'nun 2. Bölümü, boşanma veya ayrılık davasının açılması için olası gerekçeleri öngörür:
1. Zina, Kötü Muamele, hayati tehdit, aavğır hakaret.
2. Evden ayrılma: Taraflardan birinin evden ayrılması ve en az 6 ay süreyle geçerli bir sebep göstermeksizin eve dönmemesi ve hâkimin uyarılarına da cevap vermemesi durumunda terk edilen eş boşanma davası açabilir. Geçerli bir sebep olmaksızın eşini evden ayrılmaya zorlayan veya geri dönmesine engel olan kişi de evini terk etmiş sayılır.
3. Karşı tarafın bütünlüğünü veya itibarını zedeleyen bir suç işlemek,
4. Uyumsuzluk: Bu, boşanma davalarının açılması için en çok gerekçe gösterilmesine rağmen, davalının kusurlu olduğu tespit edilmemişse, davalının davayı reddetme hakkı vardır. Ancak hâkim, ret hakkının kullanıldığına ve evliliğin sürdürülmesinde davalı ve çocuklarına bir fayda sağlanmayacağına karar verirse, boşanma kararı verilebilir.
5. Akıl hastalığı: Taraflardan birinin ruhsal bir sorunu varsa ve bunun tedavi edilemeyeceği resmi sağlık kurulu raporu yoluyla desteklenirse, boşanma davası açılabilir.
Evlilik, eşlerden sadece birinin vereceği kararla sona erdirilemez. Aleyhinde başvuru yapılan eşin kusurlu olduğu kanıtlanmadıkça evlilik sona ermez. Bir kusur dışında, evlilik ancak çiftin karşılıklı anlaşmalı boşanma talebinde bulunmaları halinde sona erdirilebilir. Bu durumla karşılaştığınızda Alanya avukat ihtiyacınızda çıkarlarınızı koruyabilecek size resmi olarak dayanak sunabilecek yetenekli avukatlarımızdan yardım isteyebilirsiniz. Her iki eş de duruşmada hazır bulunmadıkça mahkeme evliliği sona erdirmeyecektir. Başvurunun zinaya dayalı olması halinde, yazılı beyanların sunulması yeterli görülmez, hakim çiftin bireysel sözlü ifadelerini de mahkeme huzurunda dinleyerek karar alır.


Merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz