9 Eylül

İşe İade Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Bu davalar çok fazla detay ve işleyişi içerisinde barındırmaktadır. Bu nedenle de işçi hakları ve iş hukuku alanında uzman bir Alanya avukat ile birlikte yola çıkmak oldukça önemlidir.


İşe İade Davası Hangi Durumlarda Açılır?
Bir iş yerinde çalışan işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir nedenle feshedilmesi durumunda işçi tarafından işe dönmek için açılan davalara işe iade davası adı verilmektedir. İşveren, yaptığı fesih ile beraber işçinin tüm yasal haklarını ödemiş olsa da (kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ücreti, ihbar vb.) bu durum işçinin dava açmasına engel teşkil etmemektedir. Ancak bu davalar çok fazla detay ve işleyişi içerisinde barındırmaktadır. Bu nedenle de işçi hakları ve iş hukuku alanında uzman bir Alanya avukat ile birlikte yola çıkmak oldukça önemlidir.

İşe İade Davası Açmanın Şartları

İşçinin işe iade davası açabilmesi için kanunda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartların başında da İş Kanunu’na ya da Basın İş Kanunu’na tabi olmak yer almaktadır. Bir diğer şart ise fesih tarihinde fesheden işverene ait olan iş yerinde 30 ve daha fazla işçinin çalıştırılmasıdır. Yine işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin mevcut olması durumunda, çalışan sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenmektedir.

Dava açılabilmesi için aranan şartlardan birisi de işçinin en az 6 ay kıdeme sahip olmasıdır. Kıdemden kasıt işçinin iş yerinde geçirdiği süredir. Ancak yeraltı işçileri için bu şart aranmamaktadır. Aranan şartlar arasında iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması, sözleşmenin işveren tarafından geçerli bir neden belirtilmeden feshedilmesi ve işveren vekili ve yardımcısı olmamak da yer almaktadır.

Kanunen işe iade davasının avukat aracılığıyla açılma şartı yoktur. Ancak alanında uzman avukatların bulunduğu Alanya avukatlık bürosu ile çalışarak avukatlık hizmeti almak, dava sürecinde büyük avantaj sağlayacaktır.


Merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz