14 Haziran

Reddi Miras Nedir? Nasıl Yapılır?

miras hukuku davalarında da avukatlık hizmeti almak oldukça önemlidir. Bu anlamda alanında yetkin avukat kadrosunun bulunduğu Alanya avukatlık bürosu ile çalışmaya özen göstermelisiniz.


Miras, bir kişinin ölümü ile sahip olduğu tüm mal varlıkları, hakları ve borçlarının alt soy ile diğer aile üyelerine paylaştırılması olarak tanımlanabilir. Ölen şahsın tüm varlıkları, hakları ve borçları ise tereke olarak adlandırılmaktadır. Yasa gereğince miras, miras bırakanın ölümü üzerine derhal geçer. Bu konuda mirasçıların irade beyanının gerekliliği ise aranmaz. Ancak miras bırakanın borçları mal varlığından fazla ise terekenin borca batık olduğu anlaşılır ve mirasçı bu durumdan etkilenmemek için reddi miras yapabilir.

Mirasın reddi için açılacak davanın avukat aracılığıyla takip edilmesi zorunlu değildir. Ancak miras hukuku en önemli hukuki sorunların yaşandığı alanlardan birisidir. Bu nedenle mirasın reddi için alanında uzman bir Alanya avukat ile çalışılmasında fayda bulunmaktadır.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?
Mirastan pay alacak olan kişiler, kanun önünde yasal mirasçı olarak kabul edilir. Ancak bu kişiler üzerlerine kalan alacak ya da mirastan vazgeçebilirler. Mirasın reddi açık bir şekilde yasal olarak beyan edilmelidir. Yine reddi miras başvuruları hem sözlü hem de şekilde yapılmalıdır. Mirasın reddedilebilmesi için bu durum oldukça önemlidir.

Miras Reddi Hangi Mahkemeye Yapılır?
Miras reddi yapmak isteyen kişiler, Sulh Hukuk Mahkemesine yasal başvuru yapmalıdır. Bu mahkeme, miras reddi yapacak olan kişinin ikametgâh bölgesindeki Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mahkemeye verilen başvuru, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından mahkemenin özel kütüğüne tescil edilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra her davada olduğu gibi miras hukuku davalarında da avukatlık hizmeti almak oldukça önemlidir. Bu anlamda alanında yetkin avukat kadrosunun bulunduğu Alanya avukatlık bürosu ile çalışmaya özen göstermelisiniz.


Merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz