27 Mayıs

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir? Şartları Nelerdir?

Miras davalarında avukat ile temsil edilmek zorunlu olmasa da, miras hukukunun çok teknik bir alan olması nedeniyle nitelikli bir Alanya avukat hizmeti almanız oldukça önemlidir.


Miras hukukunda belirli şartların gerçekleşmesi durumunda mirasçılıktan çıkarma da söz konusu kanunda düzenlenmektedir. Mirasçılıktan çıkarma, Türk Medeni Kanunu 510-513. maddeleri arasında düzenlenmiş olup; mirastan yoksun bırakma şartlarını, hükümlerini ve ispat yüküne ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Mirası bırakan kişi tasarruf yetkisi ve özgürlüğü çerçevesinde mal varlığının bir kısmı ya da tamamı üzerinde, vasiyet ve miras sözleşmesi yolu ile tasarrufta bulunabilmektedir.
Ancak geçerli bir neden olmadan mirastan çıkarılmış ya da mirastan çıkarmanın vasiyetnamede belirtilmemesi durumunda mirasçı kişi iptal davası açabilir. Öte yandan miras hukuku oldukça teknik bir hukuk dalıdır. Bu nedenle avukatsız miras davası açılmamalı, işinde uzman kişilerden Avukatlık hizmeti alınmalıdır.

Mirasçılıktan Çıkarma Şartları
Medeni Kanun’un 510. maddesine göre sınırlı hallerde miras bırakanın mirasçısını mirastan mahrum etme hakkı bulunmaktadır. Kanunda belirtilen maddeler ise şöyledir:
● Mirasçının, miras bırakana ya da miras bırakanın yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi
● Mirasçının, miras bırakana ya da miras bırakanın aile üyelerine karşı, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmemesi
Yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda miras bırakan mirasçısını mirasçılığından çıkarmak için dava açabilmektedir. Ancak mirasçılıktan çıkarma işleminin geçerli sayılabilmesi için geçerli bir sebep belirtilmelidir. Bunların yanı sıra mirastan yoksun bırakma ya da mirastan çıkarma davasının iptali için bir Alanya avukatlık bürosu ile çalışmaya karar vermeden önce, avukatın alanında en iyi avukat olduğundan emin olmalısınız. Çünkü miras davalarında avukat ile temsil edilmek zorunlu olmasa da, miras hukukunun çok teknik bir alan olması nedeniyle nitelikli bir Alanya avukat hizmeti almanız oldukça önemlidir.


Merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz