24 Mayıs

Boşanma Sürecinde Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma sürecinde doğru bir avukat ile çalışmak ise davanın seyrini önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu doğrultuda Alanya avukat hizmeti sunan hukuk bürolarından biriyle anlaşmadan önce iyi araştırma yapmak oldukça önemlidir.


Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin sona ermesi sürecinde çiftlerin en çok sıkıntı yaşadıkları konulardan birisidir. Çünkü eşler, evlilikleri boyunca aile bağları ve ortak duygular ile hareket etmelerinin yanı sıra ekonomik anlamda da ortak hareket ederler. Bu ekonomik ortaklık boşanmanın meydana gelmesi ile ortadan kalkar. Boşanmada mal paylaşımı yapılırken eşler arasındaki ortaklığın niteliği, boşanma ve mal paylaşımı davalarının konusunu teşkil eder. Boşanma sürecinde doğru bir avukat ile çalışmak ise davanın seyrini önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu doğrultuda Alanya avukat hizmeti sunan hukuk bürolarından biriyle anlaşmadan önce iyi araştırma yapmak oldukça önemlidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı
1 Ocak 2002 tarihinden günümüzde uygulanan ve geçerli olan yasal mal rejimi, her iki tarafın da çıkarlarının eşit şartlarda gözetilmesini sağlamaktadır. Yasaya göre, eşlerin evliliklerinden sonra birinin ya da her ikisinin çalışarak elde ettikleri mallarda eşit derecede hakları bulunmaktadır.

Edinilmiş Mallar Rejimi
Edinilmiş Mallar Rejimi sayesinde, özellikle de evin paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan çiftlerin yarı yarıya paylaşım hakkını kazanabilmeleri için talepte bulunmaları gerekir. Yine evlilik sürecinde çalışarak sahip olunan ücretler, sosyal güvenlik kurumu gelirleri, çalışma gücünün kaybedilmesi sebebiyle alınan tazminatlar ve edinilmiş mallar kapsamına giren varlıkların satışından doğan gelir edinilmiş mal olarak kabul edilerek eşler arasında eşit şekilde pay edilir.
Tüm bunların yanı sıra mal paylaşımı davaları için avukat seçimi yaparken Alanya avukatlık hizmeti veren en iyi avukat ile çalışmanız, boşanmada mal paylaşımı sırasında haklarınızı korumanız ve maddi kayba uğramamanız adına oldukça önemlidir.


Merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz